استفاده از فرصت تحریم برای شناسایی منابع مالی جدید

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت: برخی ساز و کارهای مالی وجود دارد که پیش از تحریم به آنها توجه نشده بود که هم اکنون با بازنگری در شیوه تامین مالی، می توان درآمدهای خوبی برای کشور و به دنبال آن شرکت ایجاد کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "سید حسن رضوی" در سومین نشست کمیته درآمد اظهار داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی و محدودیت منابع مالی، شرکت های دولتی باید به دنبال روش های جدید تامین مالی باشند و از این طریق برای پیشبرد اهداف به دولت کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه باید وابستگی خود به نفت را کم کنیم،گفت: شرایط اقتصادی برای همه سخت شده است و همه صنایع و بنگاه های اقتصادی تحت این شرایط قرار گرفته اند که باید با همدلی یکدیگر از این شرایط عبور کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران بهترین نقطه اتکا برای درآمد شرکت را اخذ مطالبات از بدهکارانی که از پرداخت بدهی خود سرباز می زنند، عنوان کرد و افزود: اشخاصی که حقوق دولتی را پرداخت نمی کنند باید شناسایی شده و نسبت به اخذ مطالبات از این افراد اقدام کرد.

وی با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در قالب تبصره های مرتبط امکان تهاتر بدهی ها وجود دارد، تصریح کرد: شرکت آب منطقه ای تهران می تواند در چارچوب قانون با استفاده از ظرفیت تهاتر نسبت به دریافت مطالبات خود اقدام کند.

رضوی تحریم را فرصتی برای شناسایی منابع مالی جدید عنوان کرد و گفت: برخی ساز و کارهای مالی وجود دارد که پیش از این به آنها توجه نشده بود که هم اکنون با بازنگری در شیوه تامین مالی، می توان درآمدهای خوبی ایجاد کرد.

وی با تاکید بر اینکه مبنای بودجه سال آینده باید بودجه اصلاحی سال جاری قرار گیرد، گفت: ارتباطات ما باید با وزارت نیرو و شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب بیش از گذشته تقویت شود تا چالش ها در مسیر خودش به سرعت برطرف شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران خاطرنشان کرد: با نگاهی کلان به مسائل و تعامل بیشتر با مجموعه های وزارت نیرو سال آینده را با موفقیت به پایان می رسانیم.

وی یادآور شد: ما باید سرمایه های خود را به کار و نقدینگی تبدیل کنیم که این هنر مدیریت است و همه مدیران باید چنین دیدی داشته باشند.

در این نشست نیز معاونین شرکت و سرپرست درآمد و امور مشترکین گزارشی از وضعیت درآمدی و عملکردی هر یک از امورات ارائه کرده و راهکارهای لازم جهت رفع مسائل را احصا و بررسی کردند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات