مالکیت مشاعی مردم نسبت به شهر، مبنای حقوق شهرنشینی است

مالکیت مشاعی مردم نسبت به شهر، مبنای حقوق شهرنشینی است

مالکیت مشاعی مردم نسبت به شهر، مبنای حقوق شهرنشینی است

مشاور حقوقی شهردار مشهد گفت: مالکیت مشاعی مردم نسبت به شهر، مبنای حقوق شهرنشینی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، عباس شیخ الاسلامی در نشست تببین حقوق شهرنشینی مشهد که به مناسبت 14 مرداد روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی برگزار شد، اظهار داشت: منشور حقوق شهرنشینی مشهد سالیانه باید بازنگری شود و نقاط ضعف و قوت آن مورد بررسی ‌قرار گیرد.
وی با بیان اینکه یکی از مصادبق امروزی امر به معروف و نهی از منکر، تدوین و اجرای حقوق مردم است، گفت: براساس این منشور نباید حقوقی از مردم ضایع شود و تمام نهادهای مدیریت شهری در کنار شهرداری وظیفه اجرا کردن منشور را دارند.
شیخ الاسلامی افزود: ستاد صیانت از حقوق شهروندی شهرداری مشهد رسالت اصلی دارد و احقاق حقوق مردم یکی از واجبات است و نباید حقوق شهرنشینی را یک کار لوکس و شعاری تلقی کنیم.
وی با اشاره به اینکه مبنای حقوق شهرنشینی بر این است که مردم مالک مشاعی شهر هستند، ادامه داد: باید تلاش کنیم که این حق مشاعی مردم در شهر احیا شود و منشور سعی کرده این را به تحقق برساند.
وی به 14 مرداد روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی اشاره کرد و گفت: حقوق بشر بحث جدیدی در اسلام نیست و سابقه 1400 ساله دارد و در آیات قرآن، حقوق بشر مطرح و گفته شده ما به انسانها کرامت داده ایم.
وی خاطرنشان کرد: اتفاق خوبی در سال 1369 رخ داد که کشورهای اسلامی منشوری را به عنوان حقوق بشر اسلامی تدوین کردند و این منشور اتحادی بین کشورهای اسلامی ایجاد کرد.
وی افزود: حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر جهانی در برخی از موارد تفاوتهایی دارند ولی 90 درصد مشترک هستند.
*منشور حقوق شهروندی مشهد، مختص مشهد تدوین شده است.
محمد جلالی، یک استاد حقوق نیز در این نشست اظهار کرد: مشهد، نخستین شهری است که صاحب چنین سند مهمی در رابطه با حقوق شهرنشینی است و در این راستا دبیرخانه‌ای برای تدوین منشور حقوق شهرنشینی تشکیل شده است.
وی ادامه داد:  شهر انسان محور و انسان مدار با جایگاه والا و کرامت است مبنای کار بوده است.
جلالی تصریح کرد: مخاطب اصلی  در منشور حقوق شهرنشینی اداره محلی است که شامل شورای شهر به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر و شهرداری به عنوان نهاد اجرایی است که با همکاری مدیریت شهری که مابقی سازمان ها و نهادها می شود این کار را انجام می‌دهند و مخاطب بعدی منشور، شهروندان هستند که شامل مجاوران، زایران و مهاجران می‌شوند.
وی در خصوص ضرورت ایجاد منشور حقوق شهرنشینی گفت: شهر انسان‌مدار دیدگاهی بوده که شورای شهر به آن توجه داشته و خود را نسبت به آن ملزم می داند.
اختر گنجیان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات