کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر رشت

کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر رشت

به روایت تصویر :
کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر رشت
کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر رشت
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات