اطلاعیه برگزاری دوره گزارش نویسی فنی بخش انتقال و  ...

اطلاعیه برگزاری دوره گزارش نویسی فنی بخش انتقال و ...

بسمه تعالی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان در نظر دارد دوره " گزارش نویسی فنی بخش انتقال و نیروگاهی ...

ادامه خبر
اطلاعیه برگزاری دوره شناخت استاندارد های صنعت برق

اطلاعیه برگزاری دوره شناخت استاندارد های صنعت برق

بسمه تعالی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان در نظر دارد دوره " شناخت استاندارد های صنعت برق" را در ...

ادامه خبر
گزارش برگزاری کارگاه آموزشی واکاوی و تفصیل دستورال ...

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی واکاوی و تفصیل دستورال ...

کارگاه آموزشی واکاوی و تفصیل دستورالعمل های نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد ...

ادامه خبر
اطلاعیه برگزاری دوره مبانی اتوماسیون

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی اتوماسیون

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان در نظر دارد دوره " مبانی اتوماسیون" را در هفته اول مرداد ماه ۱۳۹۸ ...

ادامه خبر
اطلاعیه برگزاری دوره تجزیه و تحلیل حوادث شبکه

اطلاعیه برگزاری دوره تجزیه و تحلیل حوادث شبکه

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان در نظر دارد دوره " تجزیه و تحلیل حوادث شبکه" را در چهار گروه ...

ادامه خبر
اعلام برگزاری دوره نشت یابی در گروه مهندسی آب و مح ...

اعلام برگزاری دوره نشت یابی در گروه مهندسی آب و ...

بسمه تعالی بدینوسیله به اطلاع می رساند گروه مهندسی آب و محیط زیست مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان دوره ...

ادامه خبر
برگزاری دوره اجرای شبکه های آب و فاضلاب

برگزاری دوره اجرای شبکه های آب و فاضلاب

بسمه نعالی گروه مهندسی آب در نظر دارد دوره اجرای شبکه های آب و فاضلاب رابرای کارشناسان شرکت آب و ...

ادامه خبر
دوره کیفیت منابع آبهای زیرزمینی

دوره کیفیت منابع آبهای زیرزمینی

اجرای دوره کیفیت منابع آبهای زیرزمینی در مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی ذربایجان دوره آموزشی کیفیت منابع آبهای زیرزمینی با ...

ادامه خبر
اعلام برگزاری دوره ایمنی خط گرم

اعلام برگزاری دوره ایمنی خط گرم

بسمه تعالی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان در نظر دارد دوره "ایمنی خط گرم(ایمنی خط گرم هوایی، ایمنی سرویس ...

ادامه خبر
مجتمع آذربایجان برنده مناقصه آموزشی نیروگاه شهید ر ...

مجتمع آذربایجان برنده مناقصه آموزشی نیروگاه شهید ر ...

موضوع مناقصه ، واگذاری و برنامه ریزی دوره های آموزشی تخصصی در سطوح کارشناسی و تکنسینی برای کارشناسان شرکت مدیریت ...

ادامه خبر