گزارش برگزاری دوره ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ

گزارش برگزاری دوره ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ

دوره آموزشی ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ به مدت ۳۶ساعت در هفته اول دی ماه با شرکت۱۸نفر از کارشناسان شرکت برق ...

ادامه خبر
اطلاعیه برگزاری دوره DCS مقدماتی

اطلاعیه برگزاری دوره DCS مقدماتی

شماره تلفن مستقیم گروه برق: ۳۲۸۷۵۹۱۳-۰۴۱

ادامه خبر
اطلاعیه برگزاری دوره گازکروماتوگرافی روغن گروه دوم

اطلاعیه برگزاری دوره گازکروماتوگرافی روغن گروه دوم

شماره تلفن مستقیم گروه برق: ۳۲۸۷۵۹۱۳-۰۴۱

ادامه خبر
گزارش برگزاری دوره ایمنی و نجات فرد اسیب دیده از ب ...

گزارش برگزاری دوره ایمنی و نجات فرد اسیب دیده از ...

دوره آموزشی اموزش ایمنی و نجات فرد اسیب دیده از بالای پایه به مدت ۳۰ساعت در اذر ماه با شرکت ...

ادامه خبر
گزارش برگزاری دوره سیستم زمین

گزارش برگزاری دوره سیستم زمین

دوره آموزشی سیستم زمین به مدت ۳۰ساعت در اذر ماه با شرکت ۱۴ نفر از کارشناسان شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان ...

ادامه خبر
گزارش برگزاری دوره تجهیزات پست

گزارش برگزاری دوره تجهیزات پست

دوره آموزشی تجهیزات پست به مدت ۳۶ساعت در آذر ماه با شرکت ۱۹نفر از کارشناسان شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان و ...

ادامه خبر
اطلاعیه برگزاری دوره مدیران اب

اطلاعیه برگزاری دوره مدیران اب

دوره‌های ویژه مدیران شهری ویژه مادر تخصصی منابع آب با عناوین ۱-آشنایی با قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های جاری مدیریت ...

ادامه خبر
اطلاعیه برگزاری دوره GIS کاربردی در بخش انتقال و ف ...

اطلاعیه برگزاری دوره GIS کاربردی در بخش انتقال و ف ...

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان در نظر دارد دوره «GIS کاربردی در بخش انتقال و فوق توزیع» را در ...

ادامه خبر
گزارش برگزاری دوره جرثقیل ها و بالابرنده ها

گزارش برگزاری دوره جرثقیل ها و بالابرنده ها

دوره جرثقیل‌ها و بالابرنده‌ها در ابان ماه با تدریس اقای مهندس حاجی زاده به مدت ۲۶ساعت توسط گروه اموزشی نیروگاه ...

ادامه خبر
گزارش برگزاری دوره اصول ایمنی در انبارها

گزارش برگزاری دوره اصول ایمنی در انبارها

دوره اصول ایمنی در انبارها در ابان ماه با تدریس اقای مهندس غلامی به مدت ۱۲ساعت توسط گروه اموزشی نیروگاه ...

ادامه خبر
اطلاعیه برگزاری دوره  ارتعاش محورها و بالانسینگ

اطلاعیه برگزاری دوره ارتعاش محورها و بالانسینگ

دوره اموزشی ارتعاش محورها و بالانسینگ در ۳۴ ساعت در ۹۸/۱۰/۱ با تدریس اقای مهندس پرتونیا در دفتر بناب توسط ...

ادامه خبر
اطلاعیه برگزاری دوره خوردگی صنعتی

اطلاعیه برگزاری دوره خوردگی صنعتی

دوره اموزشی خوردگی صنعتی در ۳۰ ساعت در ۹۸/۱۰/۱با تدریس اقای مهندس بایبوردی در دفتر بناب توسط گروه نیروگاه برگزار ...

ادامه خبر
اطلاعیه برگزاری دوره بهره برداری نیروگاه بخاری

اطلاعیه برگزاری دوره بهره برداری نیروگاه بخاری

دوره بهره برداری نیروگاه بخاری با تدریس اقای مهندس خسروی در ۹۸/۹/۲۳ در دفتر بناب توسط گروه نیروگاه برگزار خواهد ...

ادامه خبر
اطلاعیه برگزاری دوره DCSپیشرفته

اطلاعیه برگزاری دوره DCSپیشرفته

دوره DCSپیشرفته با تدریس اقای مهندس محبی در ۹۸/۹/۲۳ در محل دفتر بناب توسط گروه نیروگاه برگزار خواهد شد..شماره تلفن ...

ادامه خبر