مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان به عنوان یکی از مدیران برتر استان در پیشبرد برنامه ملی توسعه آمار سال ۱۳۹۷ شناخته شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان به عنوان ...

از مدیران و کارشناسان برتر استانی در زمینه آمارو sdi قدردانی شد

ادامه خبر
دیدار مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان با استاندار جدید

دیدار مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان ...

دیدار مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان با استاندار جدید

ادامه خبر
تعیین روز شمار برای اولین بار در پروژه های شرکت برق منطقه ای زنجان

تعیین روز شمار برای اولین بار در پروژه ...

مهندس اله مرادی : برای اولین بار در پروژه های شرکت برق منطقه ای زنجان روز شمار نصب می شود ...

ادامه خبر
بازدید مهندس اله مرادی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان از پست ۶۳ کیلوولت اسفرورین در استان قزوین

بازدید مهندس اله مرادی مدیرعامل شرکت برق منطقه ...

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان به همراه معاونین و مدیران از پروژه اصلاح و بهینه سازی پست ۶۳ کیلوولت ...

ادامه خبر
حضور بیش از ۸۰ فرزند همکارشرکت برق منطقه ای زنجان  در کلاسهای تابستانی سال ۹۸

حضور بیش از ۸۰ فرزند همکارشرکت برق منطقه ...

فرزندان همکار درکلاسهای تابستانی ورزشی ویژه فرزندان همکار شرکت کردند

ادامه خبر